Ett fallpreventivt arbetssätt - stöd för införande

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsens utbildning om implementering av ett fallpreventivt arbetssätt. Denna utbildning riktar sig framförallt till personer i verksamheten som ska skapa förutsättningar för ett fallpreventivt arbetssätt och är tänkt att vara ett stöd i implementeringen av det fallförebyggande arbetet. Utbildningen är ett komplement till utbildningarna Ett fall för teamet och Ett gott liv.  

Du behöver ett användarkonto på Socialstyrelsen för att kunna genomgå utbildningen.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: