Ett gott liv - hälsosamma levnadsvanor för äldre

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och ska stödja verksamheterna inom vård och omsorg med kunskap om äldres hälsosamma levnadsvanor. Utbildningen består av olika delar som berör områdena fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, läkemedel och meningsfulla aktiviteter. Utbildningen kompletterar utbildningen om fallprevention, Ett fall för teamet.

Du behöver ett användarkonto på Socialstyrelsen för att kunna genomgå utbildningen.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: