Ett fall för teamet

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

En utbildning om fallprevention från Socialstyrelsen.

För att förebygga fallhändelser och skador behövs teamets samlade kompetens, ett gemensamt systematiskt arbetssätt och kvalitetsarbete. Den här utbildningen ger dig som medarbetare och chef inom vård- och omsorg kunskap om hur man förebygger fall.

Utbildningen görs av flera teammedlemmar.

Du behöver ett användarkonto på Socialstyrelsen för att kunna genomgå utbildningen. Efter genomgången utbildning, skriv ut eller spara ner diplom och visa din chef.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: