SBAR - när du kontaktar sjuksköterska

Kursansvarig
Hagfors kommun m.fl.

Beskrivning

Du som omvårdnadspersonal behöver ibland kontakta sjuksköterska då en brukare inte mår bra. För att sjuksköterskan snabbt ska få rätt information är det viktigt att du ger information enligt kommunikationsmodellen SBAR.

Situation ska ge en kortfattad och översiktlig information om situationen, vem brukaren och du som rapportör är.
Bakgrund ska kortfattat beskriva den sjukdomshistoria som är relevant för den aktuella situationen.
Aktuell bedömning ska ge en bild av de vitala kroppsfunktionerna; såsom temperatur, andningsfrekvens, blodtryck och puls.
Rekommendation innebär att du som rapportör ska ge förslag på åtgärd, utifrån det som framkommit i föregående steg: Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning.

SBAR - icke akut situation
I denna film, som är framtagen av Hagfors kommun får du mer information om SBAR i en icke akut situation.
Tidsåtgång: 5 minuter.

För att kunna ge sjuksköterskan rätt information behöver du också ha kunskap om hur du mäter brukarens vitala värden:

Blodtryckskontroll
1177 Vårdguiden informerar här om blodtrycksmätning, först kan du läsa om blodtryckskontroll och vilka förberedelser som krävs inför en mätning. Längst ned på sidan finns också en film som visar hur blodtryck mäts med en automatisk blodtryckapparat.
Tidsåtgång: 5 minuter.

Andningsfrekvens
Här kan du läsa vad Vårdhandboken skrivit om hur man mäter andningsfrekvens. När man räknar andningsfrekvensen är det viktigt att den man mäter på inte vet om att  man räknar andetag, detta för att undvika eventuell medveten påverkan på frekvensen.

Pulsmätning
I denna film, som är framtagen av Shabir Afshar, får du lära dig mer om hur man kollar pulsen.
Tidsåtgång: 3 minuter.

Mätning av kroppstemperatur
I denna film, som är framtagen av 1177 Vårdguiden får du lära dig mer om hur man kollar kroppstemperaturen genom en örontemp.
Tidsåtgång: 40 sekunder.

Efter denna kurs rekommenderas att den lärarledda, praktiska kursen SBAR - kommunikation och vitala parametrar gås.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: