SBAR - Kommunikation och vitala parametrar

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

Det är assistenten/samordnaren på din enhet som anmäler dig till utbildningen.

Utbildningen ger dig kunskap om kommunikationssättet SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation). Du får också lära dig om vitala parametrar, såsom blodtryck, puls, temp, saturation och andningsfrekvens. Du får även lära dig hur du genom att observera (Se, Lyssna och Känna), kan bedöma patienter.

Du kan också få mer kunskap om SBAR i denna teoretiska utbildning: SBAR - när du kontaktar sjuksköterska.

Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter. Se till att vara på plats 10 minuter innan utsatt tid.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: