Förflyttningsteknik, funktionsnedsättning

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

För att få arbeta med personlyftar inom verksamheten Funktionsnedsättning måste du gå denna praktiska utbildning.

Det är assistenten på din enhet som anmäler dig, innan dess ska du gått och blivit godkänd på webbutbildningen Teoretisk förflyttnings- och lyftteknik - Introduktionskurs.

I Vårdhandboken kan du läsa om olika typer av förflyttningar och öka din förflyttningskunskap.

Under utbildningen kommer du få nedanstående dokument, men du kan läsa dem redan här.

Under utbildningen får du prova på hur man förflyttar en person i och ur säng, till och från rullstol/toalett och hur man stödjer en person att resa sig och gå. Du kommer få prova både med och utan hjälpmedel.

Tidsåtgång: 4 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: