Teoretisk förflyttnings- och lyftteknik - Introduktionskurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Teoretisk förflyttnings- och lyftteknik - Introduktionskurs är en teoretisk ergonomiutbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen berör ryggens uppbyggnad och funktioner samt orsakerna till och effekterna av felaktig belastning och hur du undviker detta genom ergonomiska förflyttnings- och lyfttekniker. Du får lära dig skillnaden mellan att arbeta med kort och lång momentarm och råd kring att arbeta med understödsyta, friktion och tyngdöverföring för att skydda din kropp mot belastningsskador i arbetet.

För att få arbeta med lyftar i Eslövs kommun, ska du ha gått denna webbutbildning samt en lärarledd utbildning. Den utbildningen finns under Obligatoriska utbildningar för specifika arbetsuppgifter.

Tidsåtgång: 25 minuter.

Innehåll

  • Ergonomiska förflyttnings- och lyfttekniker
  • Ryggens anatomi
  • Att undvika belastningsbesvär
  • Understödsyta, momentarm och friktion
  • Statiskt och dynamiskt muskelarbete
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: