Yrkessvenska inom äldreomsorg

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig vilka yrkesgrupper som finns inom äldreomsorgen och vilka arbetsuppgifter de har. Du får även kunskap om olika sjukdomar som vanligtvis drabbar äldre människor och vilka hjälpmedel som kan användas. Äldre människor använder ibland ord och uttryck som yngre generationer och personer som inte har svenska som modersmål kan ha svårt att förstå innebörden av. Exempel på sådana uttryck får du lära dig i utbildningen för att lättare kunna kommunicera med äldre människor och förstå vad de behöver hjälp med.

Tidsåtgång: 42 minuter.

Innehåll

  • Vanligt förekommande ord och uttryck bland äldre
  • Vanligt förekommande sjukdomsbegrepp och ord inom äldreomsorg
  • Människokroppens delar
  • Yrken inom äldreomsorg
  • Vad gör ett vårdbiträde?
  • Exempel från verkligheten
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: