Word 2016 - Grundkurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I Word 2016 - Grundkurs får du lära dig grunderna i ordbehandlingsprogrammet och ta del av användbara tips och snabbkommandon. Utbildningen går igenom hur du kan arbeta med listor, tabeller, bilder och textredigering såsom formateringar, inställningar för tabbar, indrag och utskrifter, användning av sidhuvud och sidfot samt inställningar för stavningskontroll och autokorrigering. Fortsätt gärna med Word 2016 - Fördjupningskurs.

Tidsåtgång: 50 minuter.

Innehåll

 • Grundinställningar och navigering i Word 2016
 • Skapa och spara nytt dokument
 • Markera, flytta och kopiera text
 • Formatera text
 • Infoga och redigera bilder
 • Inställningar för tabbar
 • Indrag i text
 • Skapa punktade och numrerade listor
 • Skapa och formatera tabeller
 • Stavningskontroll och autokorrigering
 • Sidhuvud och sidfot
 • Utskriftsinställningar
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: