Word 2016 - Fördjupningskurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I Word 2016 - Fördjupningskurs får du fördjupa dina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet. Utbildningen berör praktiska funktioner som att söka och ersätta text, arbeta med sidbrytningar och textflöde, skapa försättsblad, innehållsförteckning och fotnoter, lägga till bokmärken, kommentarer och lösenordsskydd samt utformning av professionella, enhetliga teman och mallar för att få ut det mesta av Word.

Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på Word 2016 - Grundkurs. I utbildningen ingår även extramaterial.

Tidsåtgång: 35 minuter.

Innehåll

  • Skapa och använda enhetliga teman och mallar
  • Att lägga till försättsblad
  • Sidbrytningar och textflöde
  • Skapa innehållsförteckning
  • Använda fotnoter
  • Kommentera gemensamma textdokument
  • Sök och ersätt text
  • Lägg till bokmärken
  • Lösenordsskydda dokument
  • Skapa dokumentmallar
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: