Webbintroduktion till funktionshinderomsorgen

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsen har tagit fram ​Webbintroduktion till funktionshinderområdet som ger dig en översiktlig bild av några viktiga områden inom funktionshindersomsorgen.

Utbildningen är uppdelad i fem moduler:

  • Modul 1 - Webbintroduktion funktionshinderomsorgen
  • Modul 2 - Individens rätt
  • Modul 3 - Förhållningssätt och bemötande
  • Modul 4 - Dokumentation, bemötande och sekretess
  • Modul 5 - Samarbete med brukaren i centrum

Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen. Efter utbildningen får du ett kursbevis som du ska delge din chef/samordnare.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: