Webbintroduktion till funktionshinderomsorgen

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsen har tagit fram ​Webbintroduktion till funktionshinderområdet som ger dig en översiktlig bild av några viktiga områden inom funktionshindersomsorgen.

Utbildningen är uppdelad i fem moduler:

  • Modul 1 - Webbintroduktion funktionshinderomsorgen
  • Modul 2 - Individens rätt
  • Modul 3 - Förhållningssätt och bemötande
  • Modul 4 - Dokumentation, bemötande och sekretess
  • Modul 5 - Samarbete med brukaren i centrum

Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen. Efter utbildningen får du ett kursbevis som du ska delge din chef.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: