Utveckla stöd till anhöriga

Kursansvarig
NKA

Beskrivning

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) ger utbildningen Utveckla stöd till anhöriga. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet. Den ger dig också ett stöd för att utveckla och förfina rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Tidsåtgång del 1: 1 timme och 30 minuter.

Andra delen av utbildningen görs i grupp på din arbetsplats. Efter fullföljd utbildning kan du skriva ut ett intyg över genomgången utbildning.

Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: