Trialog – Att se anhöriga som samspelare

Kursansvarig
NKA

Beskrivning

Utbildningen är framtagen av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka). Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Syftet med utbildningen är att underlätta för professionella att samspela med viktiga anhöriga som finns bredvid den som tar emot vård eller omsorg. Här får du reflektera över anhörigperspektiv, vad anhörigkompetens är och hur ditt samspel med anhöriga kan bidra till att göra verksamheten bättre – för dig som är personal, för den som tar emot vård eller omsorg och för den som är anhörig.

Du behöver skapa ett användarkonto på Nka för att genomgå utbildningen.

Tidsåtgång: 1 timme

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: