Traumamedveten omsorg

Kursansvarig
Rädda Barnen

Beskrivning

Alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter ett trauma. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande. Detta handlar traumamedveten omsorg om. Rädda Barnen berättar i denna film om vad det innebär.

Tidsåtgång: 8 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: