Tillämpningen av lågaffektivt bemötande

Kursansvarig
KIND, KI

Beskrivning

UR publicerar: KIND, Karolinska institutet arrangerar föreläsningar av Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi. Föreläsningarna handlar om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande.

Lågaffektivt bemötande är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Öppen föreläsning för alla, inget diplom erhålles.

Kursen består av fyra delar:

Gå till del 1 (längd: 49 min)
Gå till del 2
(längd: 1 timme 17 min)
Gå till del 3
(längd: 1 timme 11 min)
Gå till del 4
(längd: 1 timme 14 min)

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: