Teambaserat arbetssätt

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsen tillhandahåller denna utbildning om teambaserat arbetssätt i arbetet med äldre med sammansatta behov.

Utbildningen syftar till att ge kunskap för att implementera ett teambaserat arbetssätt som bidrar till att den äldre får vård och omsorg av god kvalitet på ett samordnat, tryggt och säkert sätt.

Utbildningens olika delar:

  • Teambaserat arbetssätt: vad, för vem och varför?
  • Olika slags team
  • De olika rollerna i team
  • Positiva effekter med teamarbete
  • Förutsättningarna för teamarbete
  • För dig som är chef eller teamledare

Utbildningen kräver inget användarkonto.

Tidsåtgång: kapitel 1 - 5, cirka 1 timme (exklusive reflektionsfrågorna). Kapitel 6 (för chefer och ledare), cirka 15 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: