Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Kursansvarig
Arbetsmiljöverket

Beskrivning

Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Arbetsmiljöverket har producerat korta filmer om vad det innebär i praktiken. Du kan ta del av dem här.

Tidsåtgång: 2-3 minuter per informationsfilm.

Introduktion till SAM
För dessa gäller SAM

Definition av SAM

SAM - en naturlig del av verksamheten

Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöpolicy och rutiner

Uppgiftsfördelning i SAM

Alla ska ha kunskap

Undersökning och riskbedömning

Utredning av ohälsa, olyckor och tillbud

Årlig uppföljning av SAM

Extern hjälp till arbetsmiljöarbetet

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: