Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I mötet med medarbetare inom omsorgen brukar utbildaren ställa frågan: Varför ska vi skriva social dokumentation? Svaret brukar bli att det måste göras, för att chefen säger det eller att lagen kräver det. Alla svar är rätt, men vad är det egentliga syftet med att upprätta social dokumentation? Det vill denna utbildning ge svar på.

Utbildningen önskar visa på vikten av att först reflektera över vilket synsätt som är det rätta enligt Socialstyrelsen. När personalen har en samsyn kring detta är det lättare att förstå vilket arbetssätt de ska ha och hur de ska använda verktygen i den sociala dokumentationen. Med konkreta reflektionsfrågor ger utbildningen goda chanser att utveckla den egna verksamheten mot att levandegöra lagens intention om full delaktighet för de som verksamheten är till för.

Tidsåtgång: 2 timmar och 10 minuter.

Innehåll

  • Syfte och mål med social dokumentation
  • Hinder för levande social dokumentation
  • Verksamhetens övergripande syfte
  • Kartläggning av den egna verksamheten
  • Genomförandeplanen
  • Journalanteckningar
  • Koppling genomförandeplan och journalanteckningar
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: