Social dokumentation - grundkurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Tidsåtgång: 53 minuter.

Innehåll

 • Genomförandeplan - fakta, mål och metoder, uppföljning
 • Att arbeta med SMART-modellen
 • Löpande anteckningar
 • Arbetsanteckningar och journalanteckningar
 • Skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation
 • Personakt
 • Dokumentation av barn
 • Dokumentation av samtycke
 • Dokumentation av behov
 • Etiska aspekter vid dokumentation
 • Viktiga händelser och avvikelser
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: