Små insatser som gör stor skillnad

Kursansvarig
Nkcdb

Beskrivning

Nationellt kunskapscentrum för dövblindhetsfrågor har producerat utbildningen som syftar till att visa hur små saker kan göra stor skillnad och ge ökad livskvalitet för äldre som har problem med både syn och hörsel.

Med rätt stöd går det att minska risken för fallolyckor, depression och missförstånd. Utbildningen vänder sig främst till personal inom äldreomsorgen men också till närstående och äldre.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: