Senior Alert

Kursansvarig
Senior alert

Beskrivning

Senior alerts webbutbildning är en grundkurs i Senior alert. Målet med utbildningen är att du ska öka dina kunskaper om Senior alert och inspireras till att göra förbättringar i ert arbete med vårdprevention.

Utbildningen innehåller tre delar: introduktion, vårdprevention och förbättringsarbete.

När du är klar och har svarat på reflektionsfrågorna skriver du ut ett intyg på att du har klarat utbildningen och ger det till din chef/samordnare. Utbildningen kräver att du skapar en inloggning på senior alerts hemsida.

Tidsåtgång: 45 min (plus tid för reflektion).

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: