Senior Alert

Kursansvarig
Senior alert

Beskrivning

Senior alert är ett kvalitetsregister som syftar till att förebygga vårdskador inom följande områden: trycksår, undernäring, fall, munhälsa och blåsdysfunktion.

Vad är Senior Alert?
En kort introduktionsfilm om vad senior alert är.
Tidsåtgång: cirka 5 minuter.

Senior alerts grundutbildning
I denna utbildning får du mer kunskap om dessa områden och vilka omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella för att minska risken för vårdskador. När du är klar kryssar i att du har genomfört utbildningen. Du får sedan ett diplom till din mejl som du ger till din chef/samordnare. Du behöver skapa en inloggning på senior alerts hemsida.

Här hittar du blanketter för riskbedömning, bakomliggande orsaker och åtgärdsplanering.

Fördjupande filmer inom fall, undernäring och ohälsa i munnen finner du nedan.

Fall
En film om att förebygga fall.
Tidsåtgång: cirka 13 minuter.

Ofrivillig viktnedgång
En film om att förebygga undernäring.
Tidsåtgång: cirka 16 minuter.

Ohälsa i munnen
Instruktionsfilm för munbedömning utifrån bedömningsinstrumentet ROAG.
Tidsåtgång: cirka 6 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: