Senior Alert

Kursansvarig
Senior alert

Beskrivning

Senior alerts webbutbildning är en grundkurs i Senior alert. Målet med utbildningen är att du ska öka dina kunskaper om Senior alert och inspireras till att göra förbättringar i ert arbete med vårdprevention.

Utbildningen innehåller tre delar: introduktion, vårdprevention och förbättringsarbete. Hela utbildningen tar 45 min plus tid för reflektion.

När du är klar och har svarat på reflektionsfrågorna skriver du ut ett intyg på att du har klarat utbildningen, intyget ger du till din chef. Utbildningen kräver att du skapar en inloggning på senior alerts hemsida.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: