Sekretess inom LSS och SoL

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

När man arbetar nära andra människor uppstår situationer där integritet och etik möter lagstiftning och praktiska hinder. Utbildningen Sekretess inom LSS och SoL lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens bankärenden, anhöriga som önskar ta del av senaste sjukvårdsinformationen och många andra vardagliga situationer.

Tidsåtgång: 49 minuter.

Innehåll

  • Begreppsförklaring
  • Historisk bakgrund
  • Sekretessbelagda uppgifter
  • Sekretessbrytande bestämmelser
  • Uppgiftsskyldighet
  • Samtycke
  • Nödvändigt utlämnande
  • Etiska dilemman och gränsdragningar vid svåra situationer
  • Rättigheter och skyldigheter avseende tystnadsplikt
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: