Sårsmart®

Kursansvarig
Strama Stockholm m.fl.

Beskrivning

Sårsmart® är en webbaserad utbildning som tagits fram av Strama Stockholm med finansiellt stöd av Sveriges Kommuner och Regioner och i nära samarbete med det nationella kvalitetsregistret RiksSår.

Denna utbildning fokuserar på att varje sår måste få en diagnos. I avsaknad av diagnos behandlas såret ofta fel och läker då långsammare eller inte alls, vilket leder till ökad antibiotikaanvändning på två sätt. För det första finns det en ökad risk att såret faktiskt blir infekterat och antibiotikabehandling blir nödvändig. För det andra ges antibiotikabehandling många gånger även på icke infekterade sår när de inte läker, ofta efter en odling som visar växt av koloniserande bakterier.

Utbildningen är gjord med utgångspunkt från läkare i primärvård, men alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med svårläkta sår kan ha utbyte av den.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: