Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas. Kunskapen om sår, sårbehandling och prevention varierar stort mellan olika vårdenheter och beror mycket på intresset hos dem som arbetar där. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet.

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska eller undersköterska inom vård och omsorg och kommer i kontakt med personer med olika typer av sår. Kunskap om hur du tar hand om personer med sårskador är en förutsättning för god sårläkning för varje enskild patient. I utbildningen får du lära dig hur olika typer av sår ska behandlas och hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

Vi ber dig uppmärksamma att utbildningen innehåller bilder på sår som kan upplevas som obehagliga.

Tidsåtgång: 1 timme och 57 minuter.

Innehåll

  • Trycksår och bensår: orsaker och de viktigaste behandlingarna: avlastning och kompression
  • Bedömning och utredning av cirkulationen och nutrition
  • Huden: behandling av eksem, torr hud, IAD och bedömning av sår och läkningsprocess
  • Smärta och smärtbehandling
  • Hygien
  • Lokalförband och behandling av de olika sårtyperna
  • Infekterade ben- och trycksår
  • Dokumentation och terminologi vid dokumentation av sår och läkningsprocess
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: