Samverkan vid utskrivning och Samordnad Individuell Plan

Kursansvarig
Malmö stad m.fl

Beskrivning

Filmerna är framtagna i samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Malmö stad. Det finns två delar, den första handlar om processen för samverkan vid utskrivning (SVU) och den andra om Samordnad Individuell Plan (SIP).

Samverkan vid utskrivning (SVU) - Steg 1
I filmen får du följa patienten Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg. Den tar upp de olika delprocesserna samt funktionaliteten i IT-stödet Mina planer. Filmen är 20 min lång.

Samordnad Individuell Plan (SIP) - Steg 2
I filmen får du följa patienten Ellens fortsatta resa från utskrivningen från slutenvården till SIP-mötet i hemmet. Filmen tar upp alla olika delmoment inför och under SIP samt funktionaliteten i IT-stödet Mina Planer. Filmen är 10 min lång.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: