Samordnad Individuell Plan (SIP)

Kursansvarig
KFSK

Beskrivning

Kommunförbundet Skåne ger i samarbete med Region Skåne informations- och utbildningsfilmer om Samordnad Individuell Plan (SIP). Det finns fyra filmer som behandlar olika delar/områden avseende SIP. Områdena är:

SIP ur ett brukarperspektiv (tidsåtgång: 8 minuter)
Rutiner och regelverk (tidsåtgång: 48 minuter)
Mötescirklar och mötesrutiner (tidsåtgång: 25 minuter)
SIP i Mina planer (tidsåtgång: 24 minuter)

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: