Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsen har tagit fram denna utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskaper om personlig assistans med fokus på rättigheter, regelverk och kommunikation. Utbildningen riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete utför personlig assistans.

Utbildningen ger kunskaper om:

  • grundläggande värderingar och regelverk som styr personlig assistans
  • hur kommunikation kan bidra till att förebygga svåra situationer och utmanande beteenden
  • lex Sarah och anmäla oro för barn
  • arbetsmiljö och personlig assistans
  • dokumentation och kvalitet

Du behöver skapa ett användarkonto på Socialstyrelsens sida för att genomgå utbildningen. Efter utbildningen får du ett kursbevis som du ska delge din chef/samordnare.

Tidsåtgång: 1 timme

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: