Personer med funktionsnedsättning utsätts oftare för våld och övergrepp

Kursansvarig
MFD, NCK

Beskrivning

Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för våld. Förutom annat våld som drabbar dem riskerar de också att utsättas för våld som är direkt kopplat till funktionsnedsättningen. Det kan handla om att någon gömmer ens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar personen ekonomiskt.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Filmen kan användas som introduktion till samtal om att förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Tidsåtgång: 2 minuter.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör att kvinnor med funktionsnedsättning har särskilt hög risk att utsattas för våld. Våldet kan både ta andra uttryck och komma från andra nära relationer än med en partner, t.ex. en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan är beroende av. Filmen beskriver hinder och utmaningar i våldsarbetet relaterat till olika funktionsnedsättningar, men också möjligheter och lösningar.
Tidsåtgång: 6 minuter.

Afsoon – en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Filmen handlar om Afsoon och beskriver den osynlighet, sårbarhet och beroende som utmärker våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Tidsåtgång: 8 minuter.

Film – att ställa frågor om våld, boendestöd (Fatima)

Fatima kommer på uppföljningssamtal för boendestöd. Socialsekreteraren använder FREDA-kortfrågor i samtalet för att upptäcka eventuell våldsutsatthet. Tillhörande diskussionsfrågor finner du i anslutning till filmen.
Tidsåtgång: 6 minuter.

Film – att fråga om våld, daglig verksamhet (Bella)

Bella är på den dagliga verksamheten. Personalen får vetskap om att Bella utsätts för saker hon inte vill genom att ställa frågor till henne. Tillhörande diskussionsfrågor finner du i anslutning till filmen.
Tidsåtgång: 4 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: