Palliation ABC

Kursansvarig
Svenskt Demenscentrum

Beskrivning

Svenskt demenscentrum tillhandahåller utbildningen Palliation ABC. Palliation ABC är en webbutbildning i allmän palliativ vård som baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg och tar ca 3,5h att göra. När du gått utbildningen gör du ett kunskapstest, skriver ut diplomet och ger det till din chef. Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: