Outlook 2016 - Grundkurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I Outlook 2016 - Grundkurs får du lära dig grundläggande funktioner i programmet så som att skriva och svara på e-post, att bifoga filer eller länkar, att skapa kategorier för inkommande e-post och att flagga meddelanden vars innehåll behöver följas upp. Du får tips kring användning av snabbdelar, signaturer och autosvar, hur du skapar regler och att göra-listor i programmet samt hur du kan effektivisera mötesbokning via funktionerna i kalendern. Du får även lära dig att skapa kontaktgrupper, att sortera meddelanden i konversationer och att söka i programmet.

Tidsåtgång: 48 minuter.

Innehåll

 • Grundinställningar och navigering i Outlook 2016
 • Att skriva och svara på e-post
 • Att bifoga filer och länkar
 • Att söka efter e-post
 • Att använda snabbdelar
 • Att kategorisera och flagga e-post
 • Konversationer
 • Att skapa regler
 • Att använda signatur
 • Att använda autosvar
 • Kalendern och funktioner för mötesbokning
 • Kontakter och kontaktgrupper
 • Uppgifter och att göra-listor
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: