Orosanmälan

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Webbutbildningen Orosanmälan - Grundkurs riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg, skola och verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen samt privatpersoner som önskar bli insatta i vad lagen föreskriver avseende barns rätt till skydd och hälsa. Utbildningen berör hur du vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa går tillväga för att lämna in en orosanmälan, hur utredning och insatser går till och vilka rättigheter som barn har enligt Barnkonventionen.

Du får lära dig vem som omfattas av anmälningsplikten och vem som bör anmäla ändå, var du kan vända dig för att rådgöra vid misstanke om att ett barn far illa samt vilka tecken som du bör vara uppmärksam på, såväl fysiska, beteendemässiga och psykiska tecken hos barnet som tecken i barnets omgivning.

Tidsåtgång: 19 minuter.

Innehåll

  • Vad är en orosanmälan?
  • Vilken instans tar emot orosanmälan?
  • Vem kan göra en orosanmälan?
  • Anmälningsplikt
  • Att rådgöra vid misstanke
  • Utredning och insatser
  • Fysiska tecken på att ett barn kan fara illa
  • Beteendemässiga och psykiska tecken på att ett barn kan fara illa
  • Tecken i omgivningen på att ett barn kan fara illa
  • FN:s konvention om barns rättigheter
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: