Omvårdnad - Personlig hygien

Kursansvarig
Högskolan Dalarna

Beskrivning

Högskolan Dalarna har utifrån fakta från Vårdhandboken publicerat filmer om hur man stöttar den enskilde med personlig hygien.

Del 1 - Tvätt, övre toalett (tidsåtgång: 9 minuter)

Del 2 - Tvätt, nedre toalett (tidsåtgång: 6 minuter)

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: