Omvårdnad - Fotvård

Kursansvarig
Jönköpings kommun

Beskrivning

I filmen Skötsel och omvårdnad av fötter och naglar på diabetesfötter visar och berättar såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun hur regelbunden fotvård, med rätt material, kan och bör utföras av omvårdnadspersonal. Naturligtvis kan detta sätt att utföra mild fotvård med fördel användas även på personer som inte har diabetes.

Tidsåtgång: 6 min 52 s.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: