Neuropsykiatriska diagnoser

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Utbildningen Neuropsykiatriska diagnoser ger dig som arbetar inom vård och omsorg eller inom skolan grundläggande kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får lära dig vilka funktioner som personer med dessa funktionsnedsättningar vanligtvis har svårigheter med och hur du kan anpassa miljö, förhållningssätt och bemötande för att underlätta för personerna i vardagen.

Tidsåtgång: 44 minuter.

Innehåll

  • Vanligt förekommande svårigheter hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • ADHD
  • Autismspektrumtillstånd
  • Tourettes syndrom
  • Språkstörning
  • Perception och perceptuella svårigheter
  • Bemötande i vardagen
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: