Nationellt introduktionspaket

Kursansvarig
Socialstyrelsen, Ersta Sköndal högskola

Beskrivning

Nationellt introduktionspaket, som främst riktar sig till ny personal, syftar till att ge baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Del 1: Introduktion till arbete i vård och omsorg

Socialstyrelsen har tagit fram del 1, Introduktion till arbete i vård och omsorg. Du behöver skapa ett konto för att genomföra utbildningen. Efter utbildningen delger du din chef ditt intyg för genomgången utbildning. Utbildningen består av fyra moduler.

Gå till del 1

Del 2: Introduktionspaket för ny personal: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

Del två består av en webbaserad kurs från Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kursen är indelad i tre olika moduler med ett tema för varje modul. Varje modul avslutas med ett kunskapstest.

Gå till del 2

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: