Munhälsa

Kursansvarig
Oral Care

Beskrivning

Oral Care tillhandahåller webbutbildning i munhälsa och munvård för vårdpersonal. När du genomfört webbutbildningen ska du beställa ett kursintyg som du sedan visar för din chef/samordnare. Utbildningen är uppdelad i sju avsnitt:

  • Introduktion till god munhälsa
  • Nödvändig tandvård och allmänhälsa
  • Konstruktioner i munnen
  • Karies och hål i tänderna
  • Muntorrhet och svamp
  • Tandköttsinflammation och tandlossning
  • Munvård vid demens och psykisk funktionsnedsättning
  • Munvård vid livets slutskede

Tidsåtgång: 40 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: