Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare vänder sig till alla medarbetare inom landsting, kommuner och privata företag som behöver lära sig att hantera moralisk stress i arbetslivet. Utbildningen ger förklaringar kring tio individuella strategier som medarbetare kan välja som förhållningssätt vid moralisk stress.

Tidsåtgång: 1 timme.

Innehåll

  • Centrala begrepp i etiken
  • Att förstå fenomenet moralisk stress
  • Kognitiv karta över tio strategier för att hantera moralisk stress
  • Värdera etiskt godtagbara strategier och icke etiskt acceptabla strategier
  • Olika perspektiv på moralisk stress
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: