MDR Förordning om medicintekniska produkter

Kursansvarig
Region Västerbotten

Beskrivning

Utgiven av Region Västerbotten.

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter, fysioterapeuter och personal inom hjälpmedelsverksamhet som kommer i kontakt med mer avancerade frågor kring hjälpmedel.

26 maj 2021 började ett nytt EU-direktiv om medicintekniska produkter att gälla. Föreläsningen beskriver på ett övergripande sätt förändringarna tex. UDI, tillverkar- och leverantörsansvar samt specialanpassningar.

Tidsåtgång: 26 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: