Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Kursansvarig
NCK

Beskrivning

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende.

Tidsåtgång: 3 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: