Lifecare HSL

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

Denna e-learning riktar sig till dig som legitimerad personal och syftar till att ge dig inblick i hur du använder Lifecare HSL. Genom utbildningen får du kunskap om hur du dokumenterar i HSL-journal, startar en vårdprocess samt utför och följer upp planer för utredning och behandling. E-learningen är uppdelad i två delar.

Del 1
I del 1 får du en genomgång av följande delar:

 • Söka patient
 • Mina patienter
 • Skapa vårdbegäran
 • Utredande åtgärder
 • Bedöma behov av åtgärder
 • Planera behandlande åtgärder
 • Följa upp

Del 2
I del 2 får du en genomgång i följande delar:

 • Utföra utredande/behandlande åtgärder
 • Att göra
 • Samtycke
 • Infoga dokument
 • Annan dokument
 • ICF-dokumentation   

Du ges också möjlighet att prova själv i följande delar:

 • Skapa vårdbegäran
 • Lägga till utredande åtgärd
 • Bedöma behov av åtgärd
 • Planera behandlande åtgärder
 • Följa upp behandlingsplan
 • Utföra behandlande åtgärder
 • Lägga till ICF-dokumentation
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: