Lifecare handläggare IBIC

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

I denna e-learning får du som biståndshandläggare kunskap om hur du genomför handläggning utifrån individens behov i centrum (IBIC) i Lifecare. Det finns en specifik e-learning för handläggning inom SoL och en för handläggning inom LSS.

LSS

Denna e-learning är till för dig som biståndshandläggare för LSS. Här får du lära dig handläggningsprocessens olika steg i Lifecare för att registrera och förtydliga en ny ansökan, inhämta uppgifter, bedöma personkretstillhörighet, bedöma behov, ta beslut och följa upp.

Till utbildningen.

SoL

Denna e-learning är till för dig som biståndshandläggare för SoL. Här får du lära dig handläggningsprocessens olika steg i Lifecare för att registrera och förtydliga en ny ansökan, inhämta uppgifter, bedöma behov, ta beslut och följa upp.

Till utbildningen.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: