Lifecare handläggare IBIC

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

I denna e-learning får du som biståndshandläggare kunskap om hur du genomför handläggning utifrån individens behov i centrum (IBIC) i Lifecare. Det finns en specifik e-learning för handläggning inom SoL och en för handläggning inom LSS.

LSS
Denna e-learning är till för dig som biståndshandläggare för LSS. Här får du lära dig handläggningsprocessens olika steg i Lifecare för att registrera och förtydliga en ny ansökan, inhämta uppgifter, bedöma personkretstillhörighet, bedöma behov, ta beslut och följa upp.

SoL
Denna e-learning är till för dig som biståndshandläggare för SoL. Här får du lära dig handläggningsprocessens olika steg i Lifecare för att registrera och förtydliga en ny ansökan, inhämta uppgifter, bedöma behov, ta beslut och följa upp.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: