Lex Maria - Grundkurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Att bedriva en patientsäker vård är en självklar uppgift för vård och omsorg. Likväl går det inte alltid att undvika att vårdskador inträffar och det måste i vissa fall anmälas. Utbildningen ger dig en introduktion till patientsäkerhetsarbetet och fokuserar särskilt på det övergripande regelverket kring lex Maria-anmälningar och utredningen av vårdskador.

Under utbildningen får du en grundläggande kunskap utifrån lagens krav avseende vårdskador och hanteringen av lex Maria samt utredningen av det inträffade. Utbildningen tar upp såväl vårdgivarens som enskild hälso- och sjukvårdspersonals aspekter kopplat till regleringen om vårdskador.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den regionala, kommunala eller privata hälso- och sjukvården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med hälso- och sjukvård på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till lex Maria. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda, m.fl. som hanterar frågeställningar avseende lex Maria i sin verksamhet.

Tidsåtgång: 1 timme och 40 minuter.

Innehåll

  • Vad innebär patientsäkerhet och varför är den viktig?
  • Vad är en vårdskada och en allvarlig vårdskada?
  • Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
  • Vårdgivarens anmälnings- och informationsskyldighet
  • Vårdgivarens utredning av vårdskador
  • Vilka lagregler gäller för Lex Maria?
  • Lex Maria-anmälan och dess innehåll
  • Handläggning av anmälan, dokumentation
  • IVO:s handläggning och beslut
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: