Läkemedelsgenomgångar för äldre

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. Utbildningen utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering, om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och från vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel.

I utbildningen får du lära dig om enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång samt hur och när de ska genomföras. Du får också lära dig  mer om indikatorer, vanliga läkemedel för äldre, läkemedelsrelaterade problem och vad som är viktigt när man avslutar en läkemedelsbehandling samt när icke-farmakologisk behandling kan vara ett alternativ.

Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen.

Tidsåtgång: 1 timme.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: