Lågaffektivt bemötande (hantera, utvärdera, förändra)

Kursansvarig
NKA

Beskrivning

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga arrangerar föreläsningar med Bo Hejlskov Elvén. Han talar om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder.

Öppen föreläsning för alla, inget diplom erhålles. Föreläsningen är uppdelad i två delar.

Gå till del 1 (tidsåtgång: 50 minuter)
Gå till del 2 (tidsåtgång: 1 timme)

Lågaffektivt bemötande.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: