Lågaffektiv teori och metod

Kursansvarig
Autism- och Aspergerförbundet

Beskrivning

UR publicerar: Autism- och aspergerförbundet arrangerar föreläsningar med Bo Hejlskov Elvén. Han talar om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder.

Föreläsningen är uppdelad i två delar. Öppen föreläsning för alla, inget diplom erhålles.

Gå till del 1 (längd: 44 min)
Gå till del 2 (längd: 1 timme 24 min)

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: