Kommunikation och feedback

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I utbildningen Kommunikation och feedback får du tillgång till framgångsfaktorer inom kommunikation som är kopplade till bemötande, ansvar, respekt och feedback. Du får se konkreta kommunikationsexempel och ta del av konkreta tips som är användbara i vardagen och som ger dig möjlighet att reflektera över dig själv och din omgivning.

Tidsåtgång: 45 minuter.

Innehåll

  • Vad är kommunikation?
  • Att individ- och situationsanpassa sitt bemötande
  • Att ta ansvar för sig själv och att respektera varandra
  • Pacing och pleasing
  • Kommunikationsexempel
  • Övertramp, missförstånd och kommunikationsmissar
  • Att bryta kommunikationsmönster
  • Att identifiera och undvika osäkerhetsord
  • Att sluta missbruka sig själv
  • Att beskriva vad beteende består av istället för att tolka
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: