Kognition, affektion och relation

Kursansvarig
KIND, KI

Beskrivning

UR publicerar: KIND, Karolinska institutet arrangerar föreläsningar av Nåkkve Balldin, socionom och utbildare. Föreläsningarna handlar om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner.

Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta personer i hög affekt och stress?

Öppen föreläsning för alla, inget diplom erhålles.

Kursen består av två delar:

Gå till del 1 (längd: 59 min)
Gå till del 2
(längd: 1 timme 7 min)

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: