IT-säkerhet för medarbetare

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I denna grundläggande och omfattande utbildning får du lära dig att utveckla ett sunt risktänkande avseende IT-säkerhet för dig som medarbetare. Utbildningen går igenom hot och tillvägagångssätt och lär dig att identifiera olika sorters attacker.

Du får insikt om vad företaget och dess medarbetare har som andra kan vilja komma över, hur du skapar säkra lösenord och använder tvåfaktorsautentisering samt hur du skyddar datorn, mobilen eller surfplattan vid användande av molntjänster, applikationer och sociala medier.

Tidsåtgång: 1 timme och 41 minuter.

Innehåll

 • Vad är IT-säkerhet?
 • Våra motståndare
 • Ditt värde
 • Organisationens värde
 • Olika typer av attacker
 • Botnet
 • Ransomware
 • Social engineering
 • Vad är phishing?
 • Medarbetarnas identiteter
 • Uppdatera datorerna
 • Ett säkert lösenord
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Molntjänster
 • Sociala medier
 • Filterbubblor
 • Smartphones och tablets
 • Hur märker företaget en attack?
 • Skydda företaget mot ransomware
 • Backup - Hur ska företaget jobba?
 • Jobba på distans
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: