God och nära vård

Kursansvarig
Vårdsamverkan Skåne

Beskrivning

Vårdsamverkan Skåne har publicerat fem filmer om god och nära vård. Filmerna vill väcka intresse och diskussion om god och nära vård.

Till din hjälp finns ett omfattande arbetsmaterial. Ta hjälp av det i dina vidare diskussioner.

Tidsåtgång för samtliga filmer: ca 1 timme.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: