Från hjärnforskning till pedagogik

Kursansvarig
KIND, KI

Beskrivning

UR publicerar: KIND, Karolinska institutet arrangerar föreläsningarna av Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam, delar här med sig av sin kunskap. Forskningen om hjärnans sätt att ta emot och processa information gör stora framsteg och skolan behöver översätta forskningsresultaten till pedagogik. Fler och fler barn och ungdomar uppvisar svårigheter i skolsituationen. En del har diagnoser som adhd eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men ändå stora svårigheter i skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever på bästa sätt?

Öppen föreläsning för alla, inget diplom erhålles.

Kursen består av två delar:

Gå till del 1 (längd: 1 timme 1 min)
Gå till del 2
(längd: 1 timme 16 min)

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: